MARIUSZ  ANTYS
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:20:35<->01:20:35<->16: 06
10km <-> 00:43:10<->00:22:35<->4: 30
<-> <->Biegnie<->4: 30