MARIAN NOWOTNY
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:24:56<->01:24:56<->16: 59
10km <-> 00:50:40<->00:25:44<->5: 08
<-> <->Biegnie<->5: 08