BOGUSŁAW OPRYSZEK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:20:22<->01:20:22<->16: 04
10km <-> 00:40:20<->00:19:58<->3: 59
<-> <->Biegnie<->3: 59