BARBARA PACZOS
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:48:02 
Kategoria / Miejsce: K50-59/2
Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:38<->01:23:38<->16: 43
10km <-> 00:48:02<->00:24:24<->4: 05