BARBARA PACZOS
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:38<->01:23:38<->16: 43
10km <-> 00:48:02<->00:24:24<->4: 05
<-> <->Biegnie<->4: 05