ULA PAWLIK
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:54:22 
Kategoria / Miejsce: K30-39/7
Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:26:11<->01:26:11<->17: 14
10km <-> 00:54:22<->00:28:11<->5: 38