ULA PAWLIK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:26:11<->01:26:11<->17: 14
10km <-> 00:54:22<->00:28:11<->5: 38
<-> <->Biegnie<->5: 38