KATARZYNA  POLAK
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:47:11 
Kategoria / Miejsce: K->19/1
Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:22:53<->01:22:53<->16: 34
10km <-> 00:47:11<->00:24:18<->4: 05