KATARZYNA  POLAK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:22:53<->01:22:53<->16: 34
10km <-> 00:47:11<->00:24:18<->4: 05
<-> <->Biegnie<->4: 05