WOJCIECH POPADIAK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:29:08<->01:29:08<->17: 49
10km <-> 01:00:05<->00:30:57<->6: 01
<-> <->Biegnie<->6: 01