GRZEGORZ PRADEL
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:24:11<->01:24:11<->16: 50
10km <-> 00:49:18<->00:25:07<->5: 01
<-> <->Biegnie<->5: 01