MIROSŁAW RAJSKI
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:19:44<->01:19:44<->15: 56
10km <-> 00:40:17<->00:20:33<->4: 06
<-> <->Biegnie<->4: 06