STANISŁAW ROGASCH
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:22:22<->01:22:22<->16: 28
10km <-> 00:44:46<->00:22:24<->4: 02
<-> <->Biegnie<->4: 02