JANUSZ BIJOTA
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:03<->01:23:03<->16: 03
10km <-> 00:45:58<->00:22:55<->4: 34
<-> <->Biegnie<->4: 34