WAC£AW RY¦
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:26:12<->01:26:12<->17: 01
10km <-> 00:53:50<->00:27:38<->5: 31
<-> <->Biegnie<->5: 31