MARIUSZ SKOWRON
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:19:42<->01:19:42<->15: 05
10km <-> 00:40:44<->00:21:02<->4: 12
<-> <->Biegnie<->4: 12