KRZYSZTOF STEC
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:19:27<->01:19:27<->15: 05
10km <-> 00:39:04<->00:19:37<->3: 55
<-> <->Biegnie<->3: 55