RAFAŁ SUŁKOWSKI
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:18:56<->01:18:56<->15: 47
10km <-> 00:39:17<->00:20:21<->4: 04
<-> <->Biegnie<->4: 04