PIOTR SUROWY
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:37<->01:23:37<->16: 43
10km <-> 00:50:03<->00:26:26<->5: 17
<-> <->Biegnie<->5: 17