MONIKA SZYDŁOWSKA
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:46:53 
Kategoria / Miejsce: K20-29/7
Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:22<->01:23:22<->16: 40
10km <-> 00:46:53<->00:23:31<->4: 42