MONIKA SZYDŁOWSKA
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:22<->01:23:22<->16: 40
10km <-> 00:46:53<->00:23:31<->4: 42
<-> <->Biegnie<->4: 42