EDYTA TABAK
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:56:23 
Kategoria / Miejsce: K20-29/14
Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:26:08<->01:26:08<->17: 13
10km <-> 00:56:23<->00:30:15<->6: 03