JERZY TOKARZ
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:26:00<->01:26:00<->17: 01
10km <-> 00:55:01<->00:29:01<->5: 48
<-> <->Biegnie<->5: 48