ANETTE TOMKIEWICZ
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:30:44<->01:30:44<->18: 08
10km <-> <->Biegnie<->18: 08
<-> <->Biegnie<->18: 08