ROBERT TRZPIS
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:30:04<->01:30:04<->18: 07
10km <-> 01:02:26<->00:32:22<->6: 28
<-> <->Biegnie<->6: 28