ZBIGNIEW URBAŃSKI
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:20:13<->01:20:13<->16: 02
10km <-> 00:41:18<->00:21:05<->4: 12
<-> <->Biegnie<->4: 12