KATARZYNA WĘGRZYN
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:26:08<->01:26:08<->17: 13
10km <-> 00:51:43<->00:25:35<->5: 06
<-> <->Biegnie<->5: 06