ADAM WIDŁA
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:40:03 
Kategoria / Miejsce: M20-29/9
Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:19:40<->01:19:40<->15: 55
10km <-> 00:40:03<->00:20:23<->4: 04