ADRIAN WIECIECH
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:18:59<->01:18:59<->15: 47
10km <-> 00:38:16<->00:19:17<->3: 51
<-> <->Biegnie<->3: 51