DARIUSZ WILK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:17:54<->01:17:54<->15: 03
10km <-> 00:36:31<->00:18:37<->3: 43
<-> <->Biegnie<->3: 43