EDWARD WIOREK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:37<->01:23:37<->16: 43
10km <-> 00:48:11<->00:24:34<->4: 54
<-> <->Biegnie<->4: 54