DARIUSZ BRONIEC
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:25:04<->01:25:04<->17: 07
10km <-> 00:50:09<->00:25:05<->5: 09
<-> <->Biegnie<->5: 09