RAFAŁ WIOREK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:21:33<->01:21:33<->16: 01
10km <-> 00:43:42<->00:22:09<->4: 02
<-> <->Biegnie<->4: 02