GRZEGORZ WNUK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:28:01<->01:28:01<->17: 36
10km <-> 00:55:23<->00:27:22<->5: 28
<-> <->Biegnie<->5: 28