ANETA WOJEWODA
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:31:23<->01:31:23<->18: 16
10km <-> 01:01:35<->00:30:12<->6: 02
<-> <->Biegnie<->6: 02