JÓZEF WOJTYCZKA
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:35<->01:23:35<->16: 42
10km <-> 00:49:04<->00:25:29<->5: 05
<-> <->Biegnie<->5: 05