GRZEGORZ WOWRY
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:19:20<->01:19:20<->15: 51
10km <-> 00:40:27<->00:21:07<->4: 13
<-> <->Biegnie<->4: 13