ANNA WÓJCIK
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:55:44 
Kategoria / Miejsce: K30-39/10
Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:27:06<->01:27:06<->17: 02
10km <-> 00:55:44<->00:28:38<->5: 43