ANNA WÓJCIK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:27:06<->01:27:06<->17: 02
10km <-> 00:55:44<->00:28:38<->5: 43
<-> <->Biegnie<->5: 43