JANUSZ WÓJCIK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:18:16<->01:18:16<->15: 39
10km <-> 00:37:01<->00:18:45<->3: 04
<-> <->Biegnie<->3: 04