GRZEGORZ ZAJĄC
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> <->03:00:00<->36: 00
10km <-> 00:39:58<->23:39:58<->283: 59
<-> <->Biegnie<->283: 59