BOGDAN ZMITROWICZ
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:18:26<->01:18:26<->15: 41
10km <-> 00:36:55<->00:18:29<->3: 41
<-> <->Biegnie<->3: 41