ANNA ŻÓŁTAK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:21:14<->01:21:14<->16: 14
10km <-> 00:43:27<->00:22:13<->4: 26
<-> <->Biegnie<->4: 26