ANNA ŻÓŁTAK
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:43:27 
Kategoria / Miejsce: K20-29/6
Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:21:14<->01:21:14<->16: 14
10km <-> 00:43:27<->00:22:13<->4: 26