ANDRII DESZENKO
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:15:45<->01:15:45<->15: 09
10km <-> 00:33:38<->00:17:53<->3: 34
<-> <->Biegnie<->3: 34