ANDRII DESZENKO
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:33:38 
Kategoria / Miejsce: M20-29/1
Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:15:45<->01:15:45<->15: 09
10km <-> 00:33:38<->00:17:53<->3: 34