AGNIESZKA SMĘDA
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:30:41<->01:30:41<->18: 08
10km <-> 01:03:13<->00:32:32<->6: 30
<-> <->Biegnie<->6: 30