MACIEJ ULAS
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:22:37<->01:22:37<->16: 31
10km <-> 00:44:13<->00:21:36<->4: 01
<-> <->Biegnie<->4: 01