JANINA BUDZYK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:29:38<->01:29:38<->17: 55
10km <-> 00:58:31<->00:28:53<->5: 46
<-> <->Biegnie<->5: 46