DARIUSZ NOWAKOWSKI
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:24:31<->01:24:31<->16: 54
10km <-> 00:49:20<->00:24:49<->4: 57
<-> <->Biegnie<->4: 57