SEBASTIAN BRZEGOWY
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:22:04<->01:22:04<->16: 24
10km <-> 00:45:13<->00:23:09<->4: 03
<-> <->Biegnie<->4: 03