MACIEJ GAWĘDA
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:22:57<->01:22:57<->16: 03
10km <-> 00:45:42<->00:22:45<->4: 03
<-> <->Biegnie<->4: 03