MAREK BODZIONY
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:22:34<->01:22:34<->16: 30
10km <-> 00:45:41<->00:23:07<->4: 37
<-> <->Biegnie<->4: 37