JOANNA GAWĘDA
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:26:58<->01:26:58<->17: 23
10km <-> 00:52:47<->00:25:49<->5: 09
<-> <->Biegnie<->5: 09