WOJCIECH HADYNIAK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:23:35<->01:23:35<->16: 42
10km <-> 00:47:24<->00:23:49<->4: 45
<-> <->Biegnie<->4: 45