MACIEJ RUDEK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:20:36<->01:20:36<->16: 07
10km <-> 00:42:38<->00:22:02<->4: 24
<-> <->Biegnie<->4: 24