MAGDALENA JUSZCZYK
10km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 01:01:19 
Kategoria / Miejsce: K40-49/8
Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:29:43<->01:29:43<->17: 56
10km <-> 01:01:19<->00:31:36<->6: 01