MAGDALENA JUSZCZYK
10km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
5km <-> 00:29:43<->01:29:43<->17: 56
10km <-> 01:01:19<->00:31:36<->6: 01
<-> <->Biegnie<->6: 01